Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pienkach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5532.105.2015.BR
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pienkach
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Czuchów -Pieńki
Kod pocztowy:
08-210
Ulica:
Czuchów-Pieńki 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-23


Tematyka kontroli:
arkusz kontroli zgodności działąnia placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia MEN z dn. 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowytch zasad działania placówek publiucznych , warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt w tych placówkach
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Radman
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry