Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.2.12.2020.GM
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-173
Ulica:
Osiecka 28/32
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry