Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.1.3.2023.MBł
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Świętego Brata Alberta 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2023-03-09


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 11.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Błaszczyk-Hajduk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry