Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Ciechanowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5532.23.2020.AM
Nazwa szkoły:
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Ciechanów
Kod pocztowy:
06-400
Ulica:
S. Okrzei 6
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-17


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry