Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stupsku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.140.2015.AM
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stupsku
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Stupsk
Kod pocztowy:
06-561
Ulica:
H. Sienkiewicza 11
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-12-12


Tematyka kontroli:
Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry