Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5533.49.2015.DB
Nazwa szkoły:
Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Olszewo-Borki
Kod pocztowy:
07-415
Ulica:
3 Maja 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-12-11


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie statutu przedszkola w zakresie: organizacji pracy przedszkola, współpracy z rodzicami, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 22.12.2015
Data modyfikacji 23.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Anna Bielińska, Teresa Jarzyna
Osoba udostępniająca informację:
do góry