Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.162.2015.KZ
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Kujawska 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-18


Tematyka kontroli:
Ocena realizacji przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2,4,6, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zagańczyk
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry