Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.25.2016.Emr
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kozienice
Kod pocztowy:
26-900
Ulica:
Nowa Wieś 81
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-10


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 11.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Murawska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry