Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła PodstawowaIntegracyjna nr 317 w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.138.2015.TD
Nazwa szkoły:
Szkoła PodstawowaIntegracyjna nr 317 w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01 - 409
Ulica:
Deotymy 37
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-12-14


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami działań dyrektora szkoły wobec …. W obszarze zgłoszonym przez rodziców uczennicy oddziału …
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Domasik
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry