Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5751.23.2015.AWB
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Piaseczno
Kod pocztowy:
05-502
Ulica:
Szkolna 10
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-10


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa działań Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie wobec ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku ze sprawą zgłoszoną przez matkę dziecka.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka - Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry