Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kłudnie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.89.2016.AD
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kłudnie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Klwów
Kod pocztowy:
26-415
Ulica:
Kłudno 83
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-05-13


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1, 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Dobrowolska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry