Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Zespole Szkół w Myszyńcu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5533.6.2016.TJ
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Zespole Szkół w Myszyńcu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Myszyniec
Kod pocztowy:
07-430
Ulica:
Dzieci Polskich 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-16
2016-02-19

Tematyka kontroli:
Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przestrzeganie praw dziecka i ucznia
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 18.05.2016
Data modyfikacji 18.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Jarzyna
Osoba udostępniająca informację:
do góry