Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.1.9.2016.KP
Nazwa szkoły:
Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
03-772
Ulica:
Kawęczyńska 36
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-25
2016-02-26

Tematyka kontroli:
Spełnianie przez szkołę niepubliczną warunków okreslonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (T.j.Dz.U.2015.2156 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pogorzelski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry