Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5535.7.2016.PB
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Garwolin
Kod pocztowy:
08-400
Ulica:
Armii Wojska Polskiego 20
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-18


Tematyka kontroli:
Ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły w zakresie realizacji zadań, określonych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 4 i  39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także stopnia realizacji zadań określonych w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2 - 4 Karty Nauczyciela oraz w art. 39 ust. 1 pkt 1,3,4 i 6 ustawy o systemie oświaty ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 03.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Pawluk
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry