Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.14.2016.BB
Nazwa szkoły:
Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Technikum

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-069
Ulica:
Szczawnicka 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-07


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie praw ucznia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów na terenie szkoły oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bronisław Michał Boryca
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry