Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.2.5.2020.JG
Nazwa szkoły:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Typ szkoły/placówki:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość:
Ostrów Mazowiecka
Kod pocztowy:
07 - 300
Ulica:
Rubinkowskiego 15
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczacym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Godewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry