Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Samorządowe Przedszkole w Zakrzewie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.37.2016.KS
Nazwa szkoły:
Samorządowe Przedszkole w Zakrzewie
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Zakrzew
Kod pocztowy:
26-652
Ulica:
Zakrzew Kolonia 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-01


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 20.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry