Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOVA w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.17.7.2016.JT
Nazwa szkoły:
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOVA w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Focha 12 m 9
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-29


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) przez szkołę niepubliczną, która z dniem rozpoczęcia działalności uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Trzepałka
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry