Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoMedyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.24.2016.BJ
Nazwa szkoły:
Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoMedyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-062
Ulica:
Grenadierów 30A
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-30
2016-03-31

Tematyka kontroli:
Przestrzeganie praw słuchacza, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu słuchaczy na terenie szkoły, kwalifikacje nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 21.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jaśniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry