Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.136.2015.MN
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Sadkowska 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-10


Tematyka kontroli:
Zgodność prowadzenia egzaminów poprawkowych z matematyki w dniach 24-25 sierpnia 2015 r. z § 21 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposóbu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzzania sprawdzianów i egzaminow w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 83, poz. 526 z późn. zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.10.2015
Data modyfikacji 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nawrot
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry