Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.116.2015.AJ
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Bieżuń
Kod pocztowy:
09-320
Ulica:
S. Gołębiowskiego 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-12


Tematyka kontroli:
Prawidłowość realizacji zadań nauczycieli, wynikających z wych. funkcji szkoły , w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 20.10.2015
Data modyfikacji 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Witczak, Andrzej Jankowski
Osoba udostępniająca informację:
do góry