Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.123.2015.JW
Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Bieżuń
Kod pocztowy:
09-320
Ulica:
St. Gołębiowskiego 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-21


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 30.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Witkowska
Osoba udostępniająca informację:
do góry