Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5533.73.2015.JK
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Suchożebry
Kod pocztowy:
08-125
Ulica:
Siedlecka 6
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-09


Tematyka kontroli:
Realizacja zalecenia z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 22-23 maja 2014 r.
Rodzaj kontroli:
doraźna
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 03.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Kwiatkowska, Irena Bytniewska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry