Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.124.2015.JK
Nazwa szkoły:
Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Ciechanów
Kod pocztowy:
06-400
Ulica:
Wyspiańskiego 11A
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03


Tematyka kontroli:
Zgodność organizacji i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z przepisami prawa
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kozioł
Osoba udostępniająca informację:
do góry