Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.168.2015.MN
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26 - 600
Ulica:
25 Czerwca 66
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-12-08


Tematyka kontroli:
Realizacja przez pedagogów szkolnych zadań wynikających z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Data modyfikacji 16.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nawrot.
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry