Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.66.2015
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Bulkowo
Kod pocztowy:
09 - 454
Ulica:
Szkolna 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-13


Tematyka kontroli:
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki wynikających z art. 33 ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Kubacka
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry