Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.154.2015.KZ
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Przytyk
Kod pocztowy:
26-650
Ulica:
Szkolna 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie przez dyrektora przepisów prawa w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w odniesieniu do zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 10.12.2015
Data modyfikacji 23.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zagańczyk, Małgorzata Nawrot
Osoba udostępniająca informację:
do góry