Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.43.2016.AB
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warka
Kod pocztowy:
05-660
Ulica:
Nowa Wieś 69
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-10


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 punkty: 2, 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Byzdra
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry