Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Stella-Dori" Ziółko-Romanowska Dorota - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.3.6.2016
Nazwa szkoły:
Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Stella-Dori" Ziółko-Romanowska Dorota
Typ szkoły/placówki:
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Elegii 1/57
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-18


Tematyka kontroli:
Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oswiatowego
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 08.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nawrot
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry