Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.62.2016.KS
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Barycz Nowa
Kod pocztowy:
26-700
Ulica:
Barycz Nowa 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-21


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).”
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 21.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry