Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bursa szkolna Nr 3 w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.6.2016.AB
Nazwa szkoły:
Bursa szkolna Nr 3 w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Bursa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Śniadeckich 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-01-22


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikajacych z art.. 39 ust. 1 punkty: 2, 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015r. Poz. 2156 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 08.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Byzdra
Osoba udostępniająca informację:
do góry