Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.571.19.2016.KC
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-778
Ulica:
M. Grzegorzewskiej 10
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-01


Tematyka kontroli:
Zgodność uchwalania dokumentów szkolnych z zapisami w Statucie Szkoły oraz zgodność działań szkoły związanych ze współpracą z rodzicami w świetle aktualnej sytuacji prawnej w kontekście sprawy dotyczącej ucznia B. Olędzkiego-Bukowskiego
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 26.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamilla Cubrzyńska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry