Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integarcyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.2020.MWD
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integarcyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kozienice
Kod pocztowy:
26-900
Ulica:
Kościuszki 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-09


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedgogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 19.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wasiłek - Dróżdż
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry