Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum nr 166 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.83.2015.TG
Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 166
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-454
Ulica:
Czerniakowska 128
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-14


Tematyka kontroli:
Zgodność działań dyrektora szkoły z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przestrzegania praw ucznia i zasad wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania z języka hiszpańskiego i matematyki oraz sposobu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kosińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry