Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczny Ogórdek Jordanowski w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.32.2016.TT
Nazwa szkoły:
Publiczny Ogórdek Jordanowski w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Ogród jordanowski

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Śniadeckich 9
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-22


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie przez dyrektora przepisów prawa dotyczacych sprawowania nadzoru pedagogicznego określonych w art. 39, ust.1, pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art.7, ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Traczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry