Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.93.2015.MJ
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Otwock
Kod pocztowy:
05-400
Ulica:
Filipowicza 9
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03


Tematyka kontroli:
"Stopień realizacji zadań wymienionych w art. 6, art.7 ust.2 pkt. 1,2,3,4,6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 9, 10 ustawy ;z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). "
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 14.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Jędrzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry