Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.31.2016
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Sadkowksa 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-19


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art..39 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. Poz. 2156 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nawrot
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry