Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Cz. Kamińskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5533.8.2016.RP
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Cz. Kamińskiego
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Siedlce
Kod pocztowy:
08-110
Ulica:
Starowiejska 23
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-04


Tematyka kontroli:
Wyjaśnienie przebiegu zdarzenia z udziałem ucznia klasy III
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 07.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Regina Pieczara
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry