Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.60.2016.MK
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Strykowice Górne
Kod pocztowy:
26-700
Ulica:
Strykowice Górne 400
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-04-01


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora wybranych zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marianna Kończyk
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry