Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Medyczna Szkoła Policealna Sukces w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.17.15.2016.IG
Nazwa szkoły:
Medyczna Szkoła Policealna Sukces w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Szewska 28/3a
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-22


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (Dz.U.2015.2156 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 25.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gmur
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry