Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. W. Puchalskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.100.2015.ZR
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. W. Puchalskiego
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Otrębusy
Kod pocztowy:
05-805
Ulica:
Piaseckiego 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-16


Tematyka kontroli:
Organizacja pracy, kształcenia i opieki w szkole oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w zakresie zgłoszonym przez rodziców. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry