Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespól Szkół nr 14 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.2.2016.ZC
Nazwa szkoły:
Zespól Szkół nr 14
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
03-481
Ulica:
Szanajcy 14
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-01-05
2016-01-07

Tematyka kontroli:
„Stopień realizacji zadań wymienionych w art. 6, art.7 ust.2 pkt.1,2,3 4,6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t .j.Dz. U. z 2014 r. poz.197 ze zm.), w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7,9 , 44 zzs i 44 zzzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 08.06.2016
Data modyfikacji 19.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rajska- Cuber
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry