Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5535.38.2016.EG
Nazwa szkoły:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Typ szkoły/placówki:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-026
Ulica:
Raszyńska 8/10
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-19


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora poradni zadań wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 03.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Gawenda
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry