Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. por. St. Mackiewicza w Zespole Szkół w Lubowidzu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.132.2015.JK
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. por. St. Mackiewicza w Zespole Szkół w Lubowidzu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Lubowidz
Kod pocztowy:
09-304
Ulica:
ul. Jana Pawła II 46A
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-23


Tematyka kontroli:
Zgodność organizacji i udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z przepisami prawa.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 26.02.2016
Data modyfikacji 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kozioł
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry