Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w wieliszewie w Zespole Szkół w Wieliszewie ; Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.91.2015.BR
Nazwa szkoły:
Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w wieliszewie w Zespole Szkół w Wieliszewie ; Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Wieliszew; Serock
Kod pocztowy:
05-135; 05-140
Ulica:
Kościelna; Nasielska 27; 7
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-22
2015-10-26

Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wymienionych w art. 4, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7 i 9 oraz art. 44zzs ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz w art. 6, art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 01.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Rogozińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry