Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.2.2016
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-607
Ulica:
Krychnowicka 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-01-21


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wynikających z§14,15,17 i 19 rozporządfzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. W sprawie rodzajow i szczegółowych zasad dzialania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placowkach oraz wysokości i zasad wnoszenia odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2011r. Nr 109, poz. 631)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nawrot
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry