Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-03-08

KPZ.5532.2.17.2022.JL Profesja Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie ul.Świętokrzyska 18
00-052 Warszawa
Szczegóły
2022-03-07

KPZ.5532.2.19.2022.JL Szwajcarskie Centrum Edukacji w Warszawie ul.Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa
Szczegóły
2022-03-07

KPZ.5532.2.16.2022.MZ Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Piasecznie ul.ul. Jana Pawła II 10
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2022-03-04

DPŁ.5532.2.2.2022.TC Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku ul.Bielska 59
09-400 Płock
Szczegóły
2022-03-11

KPZ.5532.2.13.2022.MZ Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS w Warszawie ul.Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
Szczegóły
2022-03-09

DRA.5532.1.3.2022.KK Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2022-02-22

KPZ.5532.2.12.2022.MZ Policealna Szkoła "COSINUS" w Piasecznie ul.Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2022-03-04

DOS.5532.2.3.2022.AWI Niepubliczne Centrum Kształcenia EDUKATOR w Przasnyszu ul.Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2022-03-08

KPZ.5532.2.7.2022.BD Policealna Szkoła Masażu w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-07

KPZ.5532.2.6.2022.BD Policealna Szkoła Protetyki Słuchu w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
do góry