Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-06-05

KOG.5532.2.7.2019.IKM Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnej ul.Szkolna 2
05-110 Jabłonna
Szczegóły
2023-06-02

DRA.5532.6.3.2023.KK Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu ul.Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Szczegóły
2023-06-01

DSI.5532.6.3.2023.ED Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach ul.Wiśniowa 5
08-110 Siedlce
Szczegóły
2023-05-31

DOS.5532.5.2.2023.AGR Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach ul.Szkolna 4 B
06-330 Chorzele
Szczegóły
2023-05-30

DSI.5532.6.2.2023.KW Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Siedlcach ul.Brzeska 95
08-102 Siedlce
Szczegóły
2023-05-30

DSI.5532.6.5.2023.AM Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli ul.Radomyśl 46
02-113 Radomyśl
Szczegóły
2023-05-15

DPŁ.5532.1.7.2023.ES Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Płocku ul.Kolegialna 23
09-400 Płock
Szczegóły
2023-05-30

DSI.5532.6.4.2023.MB Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach ul.Szkolna 2
08-110 Siedlce
Szczegóły
2023-05-29

DSI.5532.6.1.2023.KW I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach ul.Floriańska 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2023-05-29

DPŁ.5532.7.2.2023.KM Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ul.Gostynińska 1
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
do góry