Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-01-28

DRA.5532.2.4.2022.TT Policealna Szkoła nr 2 LOGOS w Szydłowcu ul.Sadowa 25
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2022-02-15

DPŁ.5532.2.1.2022.KM Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul.Aleja Jana Kilińskiego 4
09-402 Płock
Szczegóły
2022-02-02

DOS.5532.2.2.2022.AWI Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Długosiodle ul.Poniatowskiego 25
07-210 Długosiodło
Szczegóły
2022-02-17

DPŁ.5532.1.2.2022.TC Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o w Płocku ul.Tumska 18
09-400 Płock
Szczegóły
2022-01-21

DOS.5533.2.1.2022.TJ Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle ul.Słoneczna 2
07-420 Kadzidło
Szczegóły
2022-02-09

DPŁ.5532.1.1.2022.MB Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul.Ułańska 1
09-402 Płock
Szczegóły
2022-02-03

DSI.5532.2.3.2022.KW Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach ul.Kilińskiego 16/9
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-02-02

DSI.5532.2.4.2022.KW Szkoła Policealna Cosinus w Siedlcach ul.Sokołowska 47
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-01-26

DRA.5532.2.3.2022.GN Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
2022-01-14

DSI.5532.3.1.2021.MB Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach ul.Bema 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry