Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-09

KOG.5533.140.2015.JBR Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino ul.Juliana Bruna 11
02-594 Warszawa
Szczegóły
2015-12-10

DRA.5532.174.2015 Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Radomiu ul.Warszawska 12
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.165.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kozienicach ul.Warszawska 72
26-900 Kozienice
Szczegóły
2015-12-18

DRA.5532.181.2015 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych TWOJA SZKOŁA w Radomiu ul.Beliny-Prażmowskiego 37
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.166.2015 II Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach ul.Warszawska 72
26-900 Kozienice
Szczegóły
2015-11-19

DRA.5532.158.2015 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu ZDZ w Kielcach ul.Kościelna 7
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2015-12-18

DRA.5532.130.2015 Bursa nr 1 w Radomiu ul.Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-29

ZSE.5532.22.2015.AS Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie ul.Marii Konopnickiej 1
05-840 Brwinów
Szczegóły
2015-12-29

ZSE.5533.171.2015.JK Przedszkole nr 193 w Warszawie ul.Odyńca 61
02-644 Warszawa
Szczegóły
2015-11-25

ZSE.5532.20.2015.TM Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul.Kasztanowa 21
05-270 Marki
Szczegóły
do góry